Numer trzeci (2016 r.)

Admin
pdf
Religijne dzieje ziemi myszkowskiej na przestrzeni stuleci.
Ks. Jan Związek
pdf Właściciele klucza żareckiego do 1828 roku. Zarys działalności.
Jacek Szpak
pdf
Bitwa pod Jaworznikiem – studium z dziejów powstania styczniowego.
Mateusz Pol
pdf Przyczynek do dziejów spółdzielczości w Myszkowie w okresie II Rzeczypospolitej.
Piotr Gołdyn
pdf
Katechizacja w okręgu myszkowskim w latach 1945-1989.
Ks. Kamil Kęsik
pdf Budownictwo kościołów w Myszkowie i powiecie myszkowskim w okresie PRL.
Andrzej Sznajder
pdf Myszkowska zawodówka (1945-2016).
Kazimierz Miroszewski
pdf
Poraj w relacjach Konrada Maszczyka.
Konrad Maszczyk
pdf Ks. Marian Kuzia (1936-1995) – życie i działalność wikariusza i proboszcza w Myszkowie-Mijaczowie.
Jarosław Durka
pdf Ks. Jan Kałuża (1893-1971) jako proboszcz i działacz społeczny Myszkowa.
Ks. Jacek Kapuściński
pdf Krystian Zbigniew Żelazny. Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2016, ss. 180. (Recenzja).
Maciej Trąbski
pdf Ks. Marian Duda. Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916-2016. Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”. Choroń 2016, ss. 424. (Recenzja).
Jarosław Durka
 
Rada Naukowa: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. UMK Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. AJD Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza), dr hab. Artur Żywiołek (Akademia Jana Długosza), dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. dr Olimpia Mitric (Uniwersytet Stefana Wielkiego - Rumunia)

Redakcja naukowa: Jarosław Durka i Kazimierz Miroszewski

Recenzent: prof. dr hab. Józef Marecki

Tłumaczenie streszczeń na język angielski: Eliza Noszczyk, Radosław Wrona

Wydawca: Urząd Miasta Myszkowa, Referat Promocji, Kultury i Sportu

Skład i druk: HARIT Krzysztof Bednarek

ISSN 2391-8810 (wersja drukowana)
 
ISSN 2544-4549 (wersja ekektroniczna)