Numer drugi (2015 r.)

Admin
pdf
Samorząd Myszkowski 1990-2015. Wybory władz.
Kazimierz Miroszewski
pdf Promocja polskich miast na przykładzie Myszkowa.
Andrzej Piasecki
pdf
Myszków – historia/pamięć – tożsamość. Samorząd lokalny a polityka historyczna.
Norbert Morawiec
pdf Zarys działalności samorządu terytorialnego w Koziegłowach w latach 1990-2015.
Jarosław Durka
pdf
Nadzór nad samorządem terytorialnym a jego samodzielność.
Andrzej Matan
pdf Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Michał Kania
pdf Współczesny samorząd terytorialny.
Włodzimierz Żak
pdf Struktura ustrojowa samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej.
Sebastian Kubas
pdf Wspomnienia o 1989 roku.
Dagmar Rysová
pdf Funkcjonowanie administracji publicznej na Węgrzech i w mieście Békés po 1989 roku.
Tárnok Lászlóné
pdf
Życie i działalność Stanisława Kossutha (1893-1968).
Mateusz Sobeczko
 
Rada Naukowa: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. UMK Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. AJD Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza), dr hab. Artur Żywiołek (Akademia Jana Długosza), dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. dr Olimpia Mitric (Uniwersytet Stefana Wielkiego - Rumunia)

Redakcja naukowa: Jarosław Durka, Kazimierz Miroszewski

Recenzent: prof. dr hab. Marek Barański

Wydawca: Urząd Miasta Myszkowa, Referat Promocji, Kultury i Sportu

Skład i druk: HARIT Krzysztof Bednarek

ISSN 2391-8810 (wersja drukowana)
 
ISSN 2544-4549 (wersja ekektroniczna)