Numer pierwszy (2014 r.)

Admin
pdf
Sytuacja społeczno-gospodarcza rodziny chłopskiej w rejonie Myszkowa w XVIII-XIX wieku. Zarys problematyki.
Jacek Szpak
pdf Ruch ludowy na ziemi myszkowskiej w latach 1939-1949.
Kazimierz Miroszewski
pdf
Prawda poezji. O autentyzmie wierszy Stefana Żółtowskiego.
Artur Żywiołek
pdf Korespondencja dyrekcji fabryki papieru w Myszkowie z zarządami Standard-Nobel w Polsce S.A. i Vacuum Oil Company S.A. w latach 1928-1939. Materiały do dziejów przemysłu paliwowego w Polsce.
Jarosław Durka
pdf
Fragment opracowania prof. Romualda Rosłońskiego na temat wód artezyjskich w Myszkowie-Mijaczowie, powstałego na podstawie badań z lat trzydziestych XX wieku.
Jarosław Durka
pdf Jan Bożek (1907-1990).
Kazimierz Miroszewski
pdf Karol Edward Steinhagen (1902-1981).
Jarosław Durka
  Bauerertzowie – rodzina fabrykantów osiadłych w Mijaczowie.
Michał Kitala
  Lucjan Brylski (1898-1963) – żołnierz, nauczyciel, poseł do Sejmu Rzeczypospolitej w latach 1938-1939.
Michał Kitala
 
Rada Naukowa: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), dr hab. Piotr Gołdyn (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), dr hab. prof. UMK Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. AJD Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza), dr hab. Artur Żywiołek (Akademia Jana Długosza), dr hab. Piotr Gołdyn (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Redakcja naukowa: Jarosław Durka i Kazimierz Miroszewski

Recenzent: dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz

Tłumaczenie streszczeń na język angielski: Paweł Skotniczny

Wydawca: Urząd Miasta Myszkowa, Referat Promocji, Kultury i Sportu

Skład i druk: HARIT Krzysztof Bednarek

ISSN 2391-8810 (wersja drukowana)
 
ISSN 2544-4549 (wersja ekektroniczna)