Numer piąty (2018 r.)

Admin
pdf
Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej (zarys zagadnienia).
Dariusz Złotkowski
pdf Drogi ziemi myszkowskiej dla niepodległej Polski.
Dariusz Nawrot
pdf
Obraz Myszkowa w 1937 roku okiem reporterki tygodnika katolickiego "Niedziela".
Ks. Jacek Kapuściński
pdf Drogi do niepodległości mieszkańców Myszkowa oraz Żarek w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
Kinga Tyras
pdf
Marian Michalczyk (1924-1991) - żołnierz Armii Krajowej, "Nie", Delegatury Sił Zbrojnych i przywódca Ligi Walki Patriotów Polskich. 
Jarosław Durka
pdf Antykomunistyczna opozycja na ziemi myszkowskiej w okresie Polski Ludowej (do 1980 roku).
Kazimierz Miroszewski
   
 
Redakcja naukowa:
Jarosław Durka i Kazimierz Miroszewski
 
Recenzent:
dr hab. Sylwester Fertacz
 
Tłumaczenie streszczeń na język angielski: Jolanta Pucek, Radosław Wrona

Wydawca: Urząd Miasta Myszków, Referat Promocji, Kultury i Sportu
 
Skład i druk: Almpol Sławomir Ciesielski
 
ISBN 978-83-909407-9-5