Numer czwarty (2017 r.)

Admin
pdf
Gospodarka feudalna w dobrach klasztoru paulinów w Leśniowie w XVIII i XIX wieku. Wybrane zagadnienia.
Jacek Szpak
pdf Rogawscy z Mijaczowa i powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku.
Dariusz Nawrot
pdf
Zarys historii NSZZ „Solidarność” w Myszkowie w latach 1980-1990.
Wojciech Rotarski
pdf Sztandary „Solidarności” myszkowskich zakładów przemysłowych i ich symbolika.
Piotr Gołdyn
pdf
Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi myszkowskiej przed i w czasie stanu wojennego w świetle materiałów PZPR.
Jarosław Durka
pdf Stan wojenny na ziemi myszkowskiej w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa.
Kazimierz Miroszewski
pdf Kościół katolicki wobec stanu wojennego na ziemi myszkowskiej (1981-1983).
Ks. Paweł Kostrzewski
pdf
Działalność świeckich w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie.
Ks. Marcin Skornia
pdf Historia oświaty w Pińczycach.
Krzysztof Machura
pdf Moje perypetie z tzw. władzą ludową przed i w czasie stanu wojennego.
Czesław Świerczyński
pdf Franciszek Makuch ps. „Roman” (1913-1979).
Jarosław Durka
 
Rada Naukowa: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. KUL Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. prof.
UAM Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Uniwersytet Śląski w Opawie – Czechy), prof. dr Olimpia Mitric (Uniwersytet
Stefana Wielkiego w Suczawie – Rumunia), prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet
Śląski), prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza), dr hab. prof. AJD Artur Żywiołek (Akademia Jana Długosza)
 
Redakcja naukowa:
Jarosław Durka i Kazimierz Miroszewski
 
Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Marecki, prof. dr hab. Dariusz Złotkowski
 
Tłumaczenie streszczeń na język angielski: Jolanta Pucek

Wydawca: Urząd Miasta Myszków, Referat Promocji, Kultury i Sportu
 
Skład i druk: HARIT Krzysztof Bednarek
 
ISBN 978-83-909407-8-7
 
ISSN 2391-8810 (wersja drukowana)
 
ISSN 2544-4549 (wersja elektroniczna)