Numer piąty (2018 r.)

pdf
Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej (zarys zagadnienia).
Dariusz Złotkowski
pdf Drogi ziemi myszkowskiej dla niepodległej Polski.
Dariusz Nawrot
pdf
Obraz Myszkowa w 1937 roku okiem reporterki tygodnika katolickiego "Niedziela".
Ks. Jacek Kapuściński
pdf Drogi do niepodległości mieszkańców Myszkowa oraz Żarek w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
Kinga Tyras
pdf
Marian Michalczyk (1924-1991) - żołnierz Armii Krajowej, "Nie", Delegatury Sił Zbrojnych i przywódca Ligi Walki Patriotów Polskich. 
Jarosław Durka
pdf Antykomunistyczna opozycja na ziemi myszkowskiej w okresie Polski Ludowej (do 1980 roku).
Kazimierz Miroszewski
   
 
Informacje o wydaniu Numer piąty (2018 r.)

Numer czwarty (2017 r.)

pdf
Gospodarka feudalna w dobrach klasztoru paulinów w Leśniowie w XVIII i XIX wieku. Wybrane zagadnienia.
Jacek Szpak
pdf Rogawscy z Mijaczowa i powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku.
Dariusz Nawrot
pdf
Zarys historii NSZZ „Solidarność” w Myszkowie w latach 1980-1990.
Wojciech Rotarski
pdf Sztandary „Solidarności” myszkowskich zakładów przemysłowych i ich symbolika.
Piotr Gołdyn
pdf
Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi myszkowskiej przed i w czasie stanu wojennego w świetle materiałów PZPR.
Jarosław Durka
pdf Stan wojenny na ziemi myszkowskiej w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa.
Kazimierz Miroszewski
pdf Kościół katolicki wobec stanu wojennego na ziemi myszkowskiej (1981-1983).
Ks. Paweł Kostrzewski
pdf
Działalność świeckich w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie.
Ks. Marcin Skornia
pdf Historia oświaty w Pińczycach.
Krzysztof Machura
pdf Moje perypetie z tzw. władzą ludową przed i w czasie stanu wojennego.
Czesław Świerczyński
pdf Franciszek Makuch ps. „Roman” (1913-1979).
Jarosław Durka
 
Informacje o wydaniu Numer czwarty (2017 r.)

Numer trzeci (2016 r.)

pdf
Religijne dzieje ziemi myszkowskiej na przestrzeni stuleci.
Ks. Jan Związek
pdf Właściciele klucza żareckiego do 1828 roku. Zarys działalności.
Jacek Szpak
pdf
Bitwa pod Jaworznikiem – studium z dziejów powstania styczniowego.
Mateusz Pol
pdf Przyczynek do dziejów spółdzielczości w Myszkowie w okresie II Rzeczypospolitej.
Piotr Gołdyn
pdf
Katechizacja w okręgu myszkowskim w latach 1945-1989.
Ks. Kamil Kęsik
pdf Budownictwo kościołów w Myszkowie i powiecie myszkowskim w okresie PRL.
Andrzej Sznajder
pdf Myszkowska zawodówka (1945-2016).
Kazimierz Miroszewski
pdf
Poraj w relacjach Konrada Maszczyka.
Konrad Maszczyk
pdf Ks. Marian Kuzia (1936-1995) – życie i działalność wikariusza i proboszcza w Myszkowie-Mijaczowie.
Jarosław Durka
pdf Ks. Jan Kałuża (1893-1971) jako proboszcz i działacz społeczny Myszkowa.
Ks. Jacek Kapuściński
pdf Krystian Zbigniew Żelazny. Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2016, ss. 180. (Recenzja).
Maciej Trąbski
pdf Ks. Marian Duda. Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916-2016. Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”. Choroń 2016, ss. 424. (Recenzja).
Jarosław Durka
 
Informacje o wydaniu Numer trzeci (2016 r.)

Numer drugi (2015 r.)

pdf
Samorząd Myszkowski 1990-2015. Wybory władz.
Kazimierz Miroszewski
pdf Promocja polskich miast na przykładzie Myszkowa.
Andrzej Piasecki
pdf
Myszków – historia/pamięć – tożsamość. Samorząd lokalny a polityka historyczna.
Norbert Morawiec
pdf Zarys działalności samorządu terytorialnego w Koziegłowach w latach 1990-2015.
Jarosław Durka
pdf
Nadzór nad samorządem terytorialnym a jego samodzielność.
Andrzej Matan
pdf Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Michał Kania
pdf Współczesny samorząd terytorialny.
Włodzimierz Żak
pdf Struktura ustrojowa samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej.
Sebastian Kubas
pdf Wspomnienia o 1989 roku.
Dagmar Rysová
pdf Funkcjonowanie administracji publicznej na Węgrzech i w mieście Békés po 1989 roku.
Tárnok Lászlóné
pdf
Życie i działalność Stanisława Kossutha (1893-1968).
Mateusz Sobeczko
 
Informacje o wydaniu Numer drugi (2015 r.)

Numer pierwszy (2014 r.)

pdf
Sytuacja społeczno-gospodarcza rodziny chłopskiej w rejonie Myszkowa w XVIII-XIX wieku. Zarys problematyki.
Jacek Szpak
pdf Ruch ludowy na ziemi myszkowskiej w latach 1939-1949.
Kazimierz Miroszewski
pdf
Prawda poezji. O autentyzmie wierszy Stefana Żółtowskiego.
Artur Żywiołek
pdf Korespondencja dyrekcji fabryki papieru w Myszkowie z zarządami Standard-Nobel w Polsce S.A. i Vacuum Oil Company S.A. w latach 1928-1939. Materiały do dziejów przemysłu paliwowego w Polsce.
Jarosław Durka
pdf
Fragment opracowania prof. Romualda Rosłońskiego na temat wód artezyjskich w Myszkowie-Mijaczowie, powstałego na podstawie badań z lat trzydziestych XX wieku.
Jarosław Durka
pdf Jan Bożek (1907-1990).
Kazimierz Miroszewski
pdf Karol Edward Steinhagen (1902-1981).
Jarosław Durka
  Bauerertzowie – rodzina fabrykantów osiadłych w Mijaczowie.
Michał Kitala
  Lucjan Brylski (1898-1963) – żołnierz, nauczyciel, poseł do Sejmu Rzeczypospolitej w latach 1938-1939.
Michał Kitala
 
Informacje o wydaniu Numer pierwszy (2014 r.)