Lista recenzentów

Admin
prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Marek Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza)