Historia i profil czasopisma

„Zeszyty Myszkowskie” są wydawane od 2014 roku przez Urząd Miasta Myszków, Referat Promocji, Kultury i Sportu, jako rocznik o tematyce humanistyczno-społecznej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zagadnienia środowiska naturalnego i antropogenicznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, przemian politycznych oraz dziedzictwa kulturowego na terenie tzw. ziemi myszkowskiej.

W latach 60-tych XX wieku pojawiło się, w publicystyce pojęcie ziemia myszkowska. Powstało ono zapewnie na skutek utworzenia powiatu myszkowskiego. Został on utworzony 1 stycznia 1956 roku, z ziem wydzielonych, z powiatu zawierciańskiego, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, z 12 listopada 1955 roku. W jego skład weszły trzy miasta – Myszków, Koziegłowy i Żarki, osiedle Poraj oraz 22 gromady (66 wsi, 8 przysiółków). 1 stycznia 1957 roku, dołączono Mrzygłód i Markowice.

Czasopismo adresowane jest zarówno do środowiska akademickiego, osób realizujących politykę społeczno-gospodarczą, a także do społeczności lokalnej. Poszczególne Zeszyty nie są poświęcone danemu problemowi. Są zróżnicowane tematycznie. Stanowią przegląd badań naukowych z różnych obszarów historii i politologii.

Dziękujemy Autorom i Recenzentom dotychczasowych Zeszytów oraz zapraszamy wszystkich do publikowania artykułów, artykułów recenzyjnych i recenzji w „Zeszytach Myszkowskich”.

„Zeszyty Myszkowskie” są dostępne są w formie internetowej – zeszytymyszkowskie.miastomyszkow.pl
Wersja drukowana Czasopisma ma charakter podstawowy.